HORARIS

HORARI

Horaris de obertura del Centre: De dilluns a Divendres de 8    a 20:30h